Menu

K-vitamin

K-vitaminet är det vitamin som man sällan hör talas om och det beror på att det tillverkas av tarmbakterierna i kroppen. Man producerar alltså detta vitamin i den egna kroppen och brister av detta vitamin är därför ytterst sällsynt.

K-vitaminet bidrar till blodets koagulering vilket är livsviktigt av den anledningen att utan ett visst mått koagulering (levring) av blodet skulle blodet bli så tunt och lättflytande att man skulle riskera att förblöda av en minimal skråma på till exempelvis ett knä.

Brister av K-vitaminet

Brister är som sagt oerhört sällsynt men kan uppstå till exempel vid leverrelaterade sjukdomar då fettupptaget i kroppen försämras. En person som drabbas av detta kan då ha lättare för inre blödningar beroende på att blodet inte koagulerar.

Nyfödda barn har inte fått till stånd den här naturliga produktionen av k-vitaminet i sina tarmar och det dröjer cirka en vecka innan barnet uppnått ett normalvärde. Skulle detta dra ut på tiden så tillsätts k-vitamin.

Antibiotika kan också öka behovet av k-vitamin.

Några brister till följd av bristande K-vitaminhalter i maten har inte kunnat hittas hos vuxna. Överdoserar man e-vitamin som tunnar ut blodet kan man behöva komplettera med ett ökat k-vitaminintag eftersom e-vitaminet motverkar k-vitaminets koagulerande effekt. Detta är endast aktuellt om man intar enorma mängder e-vitamin.

Överdoser av K-vitamin

Vitaminer och mineraler samarbetar, stödjer och motverkar varandras effekter. Kroppen är en genialiskt sammansatt mekanism och “personen” som ligger bakom uppfinningen “människan” har inte begått några misstag. Av den här anledningen ska man alltså inte utan kunskaper börja laborera med kosttillskott av vitaminer och mineraler eftersom man då kan skapa obalanser i den genialiska sammansättningen. E-vitaminbrister kan till exempel orsaka att risken för K-vitaminets skadeverkningar ökar. Lätt illamående och kräkningar är de vanliga symptomen på k-vitaminbrist men i förlängningen kan en alltför kraftig koagulering av blodet naturligtvis ha långt värre konsekvenser än så.

Västvärldens bekvämlighet

Att laborera med diverse kosttillskott kan alltså ha en negativ verkan. Västvärldens befolkning lever dock i en konsumtions-era där produktionstakten av allt vi vill ha och äga – är av största vikt. Maten har fått stryka på foten till förmån för snabbmats-haken där vi springer in och skaffar oss bukfylla på stående fot. Att inta diverse kosttillskott har blivit den enkla genvägen och hälsoindustrin är parallellt med spel och porr den absolut mest lukrativa man kan ägna sig åt. Den allra mest utbredda välfärdssjukdomen är Latmasken. Latmask tar sig flera uttryck. Majoriteten av oss är till exempel för lata för att ta till oss den essentiella kunskapen om näringslära och sund kosthållning. Ett annat av Latmaskens uttryck är att vi skaffar oss kosttillskott för att kompensera vår okunskap i näringslära och på detta vis sprider sig Latmasken vidare och färgar livets alla områden. Konsekvenserna blir oerhörda kostnader för sjukvård och mänskligt lidande. K-vitaminbrister är alltså oerhört ovanligt. Man kan få i sig små mängder via mat så som grönsaker och lever men till följd av Latmask lider vi alltså risken att själva skapa obalanser, förgiftningstillstånd och sjukdomar.

Sammanfattning

K-vitaminet skapas naturligt i tarmarna hos oss var och en. Bristtillstånd är ovanligt. Mindre mängder finns även i den mat vi äter så som växtbaserade råvaror och lever. K-vitaminets uppgift är att skapa koagulation av blodet så att blodet inte är för lättflytande i våra blodådror. Lättflytande blod kan resultera i att man förblöder och detta är vad normala doser av det kroppsegna k-vitaminet förhindrar. I de fall man trots att brister av k-vitamin är mycket sällsynt, skulle drabbas av k-vitaminbrist så beror det i regel på att vi överdoserat och laborerat med kosttillskott. En rikt varierad kosthållning med högkvalitativa råvaror är den absolut enklaste vägen till en sund och frisk kropp.