Menu

E-vitamin

E-vitamin är en antioxidant som bland annat bidrar till att förhindra oxidering och förstörelse av A- och C-vitamin och andra antioxidanter. E-vitamin bidrar till att öka motståndskraften mot bakterier och virus. E-vitamin kan inte tillverkas av den egna kroppen och vi är alltså beroende av E-vitamintillförsel utifrån genom kost och kosttillskott.

Mycket av E-vitaminet elimineras från vår mat genom att den raffineras. E-vitaminet förstörs även av upphettning, djupfrysning och konservering. Luftens påverkan på maten sänker också E-vitaminhalten.

E-vitamin skyddar cellerna mot skador. Denna typ av skador kallas oxidering och vad det är frågan om är en förruttnelseprocess och denna motverkas alltså genom intag av antioxidanter.

Antioxidanterna samarbetar

Under förruttnelseprocessen åldras cellen och dör. Vill man hålla sig ung och vital så ska man försöka motverka den här processen och det görs enklast genom en varierad kost fylld av grönsaker, fibrer, ägg, kött, mejeriprodukter, fisk och frukt. Kosttillskott kan komplettera en väl sammansatt kost men ska inte ersätta vanlig näringsriktig mat. Ensidig kost brukar ofta leda till näringsbrist med för tidigt åldrande som följd. Till detta hör de sjukdomar som traditionellt hör till åldrandet men dessa kan alltså förebyggas med ganska enkla medel.

E-vitaminet förhindrar att A-vitaminet härsknar och förhindrar alltså A-vitaminbrist. C-vitaminet stärker effekten av såväl A- som E-vitamin.

E-vitamin och selen

E-vitamin hjälper kroppen att ta upp det livviktiga selenet och selenet i sin tur stärker E-vitaminets effekt. Tillsammans stärker de den cellskyddande antioxidanteffekten.

E-vitaminbrist

Svår E-vitaminbrist är sällsynt men kan drabba för tidigt födda barn eller personer som lider av sjukdomar som stör kroppens upptag av fett. E-vitaminbrist hos barn kan orsaka störningar i nervsystemet och muskelfunktionerna och den typen av brist åtgärdas med tillförsel av E-vitamin. Hos vuxna kan E-vitaminbrist uppstå i samband med sjukdomar i tarmar och mage och kosttillskott med E-vitamin kan åtgärda bristerna.

E-vitamin mot hjärt- och kärlsjukdomar

E-vitamin har en antikoagulerande effekt på blodet och äger alltså förmågan att förhindra blodproppar och andra cirkulationsstörningar som i de fall man inte åtgärdar dem kan resultera i hjärtsjukdomar med dödlig utgång. E-vitaminet korrigerar alltså störningar i blodcirkulationen.

Det är svårt att överdosera E-vitamin och vid forskning har man visat att en hög dos av E-vitamin enbart har positiva effekter på åldringar.

E-vitamin och graviditet

Även om E-vitaminbrister är sällan förekommande hos människan så har brister hos djur visat sig resultera i bland annat sterilitet, förtidig nedkomst och missfall varför man kan förmoda att E-vitaminbrister även kan vara en av de bakomliggande orsakerna till ofrivillig barnlöshet. Man ska dock inte sätta ett för stort hopp till E-vitaminets inverkan på kvinnans förmåga att bli gravid men det händer att läkare ordinerar ett ökat E-vitaminintag till kvinnor som har svårt att bli gravida.

E-vitamin i kosten

Det finns små mängder av E-vitamin i ägg och färska grönsaker men störst E-vitamininnehåll hittar man i fullkorn, broccoli, växtoljor, vetegroddar, nötter, avokado och brysselkål. Att ta tillskott i form av selen och E-vitamin ger ett mycket gott skydd mot cellernas oxidering det är också förklaringen till att man framställer kosttillskott av just dessa två ämnen. Selen finns annars i olika grödor samt även musslor och fisk.

Sammanfattning

E-vitamin är ett kraftigt antioxidant som förstärker effekten av andra oxidanter så som A – och C-vitamin. E-vitaminet bidrar också till upptaget av selen och dessa båda ämnen brukar utgöra innehållet i kraftfulla kosttillskott med syfte att förhindra bland annat hjärt- och kärlsjukdomar. Brister hos människan är relativt ovanligt men brister hos djur har påvisat allvarliga konsekvenser i form av missfall och sterilitet. En varierad kost tillför det dagliga behovet av E-vitamin och överdosering av E-vitaminet har bara visat positiva effekter framförallt hos äldre människor.