Menu

D-vitamin

D-vitaminet behövs för bland annat normalt fungerande immunförsvar, skelettbildning och för optimal muskelfunktion. Det är mycket vanligt med D-vitaminbrist, framförallt i Norden och anledningen till det är att vi får för lite sol under vinterhalvåret. D-vitamin bildas när solen kommer i beröring med vår hud och det räcker att huden exponeras för solen under 15 minuter per dag för att vi ska få i oss tillräckligt av D-vitamin och den dosen vi får under vinterhalvåret täcker inte det behovet. Det har även visat sig att kvinnor från muslimska länder får problem med D-vitamintillförseln när de kommer till Sverige, speciellt de kvinnor som klär sig i heltäckande religiös klädnad kan drabbas av D-vitaminbrister de normalt inte har några problem med på grund av den bristande solexponeringen.

D-vitaminbrist och symptom

D-vitaminbrist är vanligt förekommande i Norden och symptomen man kan drabbas av är depressioner, benskörhet, förkylning, fetma, tarmsjukdomar, trötthet, psoriasis med mera. För att motverka den här typen av symptom är det vanligt att man rekommenderar ett intag av D-vitamindroppar till framförallt barn.

D-vitamin i mat

D-vitamin återfinns rikligt i fet fisk som makrill och lax och detta är också anledningen till att man bör försöka få i sig den här typen av fisk åtminstone en gång i veckan. Ägg är en annan D-vitaminkälla. Kött, kyckling och inälvsmat som lever innehåller d-vitamin. Mjölk med mindre än 1,5% fett ska d-vitaminberikas enligt lag eftersom d-vitamin är fettlösligt och alltså saknas i de lättare varianterna av mjölk. Ska vi få i oss tillräckligt med d-vitamin genom att dricka mjölk krävs åtskilliga mängder dagligen, nämligen 2 liter mjölk per dag och det är få av oss som dricker så mycket. Fet fisk och ägg är därför en mer lättillgänglig d-vitaminkälla för de flesta av oss.

D-vitamin och kalcium

D-vitaminet behövs för att kroppen ska ta upp kalcium som är ett livsviktigt mineral. Äldre personer exponeras än mer sällan för solljus och går alltså miste om det viktiga D-vitaminet vilket ofta brukar resultera i brist på kalcium varför benskörhet är vanligt förekommande hos äldre människor. Huden hos äldre har också en sämre förmåga att ta upp det d-vitamin som solen genererar och därför är det viktigt att äldre får bra mat och de kan även vara betjänta av tillskott med kalcium och D-vitamin. Hos barn kan D-vitaminbrist leda till rakitis som också beror på ett dåligt upptag av kalcium. Äldre och barn rekommenderas alltså olika former av D-vitamintillskott framförallt under vinterhalvåret.

Överdosering av d-vitamin

Trots att vi lider risk att uppvisa bristsymptom så behövs det oerhört lite för att vi ska få den d-vitamindos vi behöver. D-vitaminet lagras i kroppsfettet och kan vid överdosering orsaka förgiftningstillstånd. Dessa tillstånd tar sig uttryck i muntorrhet. kraftig törst,illamående,kräkningar, kläda i huden och ögonen. Överdosering av D-vitamin kan även resultera i kalklagringar i blodkärl,lungor, lever och magsäck. Så som vanligt är det måttlighet som är bäst.

Fiskleverolja och linfröolja

Traditionellt har intag av fiskleverolja varit vanligt förekommande för att motverka D-vitaminbrist. Linfröolja är ett annat komplement som är fyllt av essentiella oljor av samma typ som man återfinner i fiskleverolja. Linfröoljan har till och med samma doft som fiskleverolja och är därför ett likvärdigt komplement. Linfröolja fungerar speciellt bra som komplement för de som valt bort animalisk föda så som vegetarianer, veganer etc.

Sammanfattning

Människor i de nordiska länderna lider ofta av d-vitaminbrist och bristerna ger allvarliga konsekvenser främst för äldre och små barn. D-vitaminet är av stor vikt för att kalcium ska tas upp av kroppen och brister av d-vitaminet kan därför orsaka problem som rör skelett och tänder. D-vitaminet återfinns rikligt i fet fisk och ägg och även solen är en viktig d-vitaminkälla.