Vitaminer är precis som mineraler livsviktiga för en god hälsa och väl fungerande kropp och psyke. Vanligtvis får man i sig de vitaminer man behöver genom den mat man äter och ibland kan det vara bra att hjälpa naturen på traven genom att äta kosttillskott.

Enformig mat är en stor fiende för människan. Det är genom varierad kost man får de vitaminer man behöver. I en värld där snabbmaten tar över allt större andelar av näringsintaget lider människan risken att drabbas av diverse vitaminbrister och den här typen av näringsbrist kan räknas till en välfärdssjukdom. Med bekvämligheten följer välfärdssjukdomarna. Skulle var och en av oss istället lyda rekommendationerna att äta varierat så skulle vi inte behöva några kosttillskott men människan är bekväm av naturen och föredrar den enkla vägen till mättnad.

Ofta kan den moderna livsstilen och dess matvanor enklast sammanfattas som att vi förser oss med bukfylla, det mättar för stunden men näringsinnehållet i färdiglagat halvfabrikat är undermåligt. Ofta innehåller halvfabrikaten även en stor del socker som motverkar näringsupptaget, så den moderna livsstilen är en rundgång av dåliga vanor och resultatet låter inte vänta på sig. Till välfärdssjukdomarna hör övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Även det eskalerande antalet depressioner hos världens befolkning kan härröras till försämrade matvanor. Under de förutsättningarna kan det alltså vara en god idé att komplettera maten med kosttillskott så att man får i sig de rekommenderade dagliga näringsintaget.

Ekologisk kost

Med hjälp av en varierad kost får man i sig de näringsämnen man behöver. Att i möjligaste mån äta ekologiskt ökar förutsättningarna för att få i sig de näringsämnen man behöver. Konventionell mat framställd industriellt och grödor som vuxit upp i besprutad, kemikaliskt bearbetad jord har ett lägre näringsinnehåll än ekologisk kost. Med ökade kunskaper kring matens betydelse för hälsan så ökar medvetenheten. Till följd av detta ser man trender som RAW-food där man vill äta så naturligt som möjligt för att grödor, frukt och grönsaker ska behålla så mycket som möjligt av sitt näringsinnehåll.