Jag som ligger bakom den här sajten har bedrivit forskning på ett flertal olika områden varav näringens betydelse för bibehållen hälsa har varit ett. Jag har haft mig själv som främsta studieobjekt och undersökt möjligheten att till exempel bekämpa åldrandet med hjälp av näringsriktig kost och kosttillskott. Även om forskningen kan sägas bedrivas på amatörnivå så är resultaten slående. Efter att ha myntat begreppet “åldern är bara en siffra ” har jag idag bevisat att min teori äger riktighet genom att jag nu har en kropp som bibehållit sin ungdom och även om jag är född 1968 har jag en kropp som motsvarar en normal 25-årings kropp i såväl muskelstyrka, smidighet, kondition och även utseende som helhet och jag har även en mycket god hudkvalitet vilket gör att jag trots mina 50 år har en kropp som är hälften så gammal vad gäller skick och vigör.

Forskningen har jag bedrivit på flera nivåer så väl psykiskt som fysiskt och jag har även studerat hur olika livsstilsval i stort kan påverka åldrandet. Har relationerna betydelse för åldrandet? Kan en tro bidra till bättre livskvalitet? Min forskning har pågått under större delen av mitt liv. Även om jag forskat i olika detaljer av livets innehåll så har syftet varit ett och detsamma; att göra en samlad analys av beståndsdelarna i ett gott liv.

Till min hjälp har jag haft läkarvetenskapen, psykologin samt diverse hälsoexpertis och deras verktyg och mätinstrument. Genom deras olika mätinstrument har jag även kunnat följa resultaten av min forskning ner på cellnivå och har fått mätvärden på alla upptänkliga områden så som konditionstester, IQ-tester med mera. Och med allt detta sammantaget kan jag idag med säkerhet säga att mina teorier stämmer och att livsstilsvalen är avgörande för åldersprocessen på alla nivåer. Slutsatsen av min forskning är att man genom sina livsstilsval kan stoppa åldrandet och att valet är det privilegium som ligger i händerna på oss var och en.

Val av livsstil

Det som skiljer mig från andra är det livsstilsval jag gjort. Jag har valt att fokusera på mina studier av kropp och själ. Under samma tidsperiod har vänner och bekanta och den omgivande världen i stort haft andra prioriteringar. Jag har valt bort det materiella till fördel för det mänskliga vilket innebär att jag till exempel åsidosatt diverse karriärsträvandet för att istället fokusera på mitt stora intresseområde. Min forskning har varit min karriär. För en oförstående omgivning syns inte resultaten förrän nu då jag som sagt bevisat min tes att åldern endast är en siffra genom att rent fysisk ha en 25-årings fysik trots att jag detta år fyller 50. Även om jag inte invigt min omgivning i vad jag egentligen har ägnat mig åt så talar resultaten för sig själva.

Sidans fokus

Jag har ett flertal bloggar där jag fokuserar på olika delar av min forskning eftersom jag är av åsikten att till exempel den omgivande världen även är av vikt för det egna välmåendet. Välmåendet i sin tur påverkar stressnivåerna. En slutsats jag dragit är att det är stressen som påverkar åldrandet på alla nivåer. Om sinnet på grund av dåliga livsstilsval lider av en hög stressnivå så kommer detta att ha en påverkan enda ner på cellnivå. Stress på cellnivå ökar på hastigheten på åldrandet. Cellerna saknar förmågan att avgöra tid. Stress skyndar på cellernas nerbrytning.

På denna sida fokuserar jag på näringens betydelse för den fysiska hälsan. Det är som man säger man “blir vad man äter”. I en värld som lägger den främsta vikten på prestation får kvaliteten på näringsintaget stryka på foten för snabba resultat. Min forskning har även rent filosofisk betydelse och kontentan är att i en värld där människan reducerats till “konsument” som ska tillfredsställa ett materialistiskt system – där kommer livskvaliteten att bli lidande även om man inbillar sig att man kan köpa lycka.