Mineraler är ämnen som finns i naturen och dessutom är livsviktiga för att människan ska fungera normalt. Dessa är viktiga på många olika sätt. Vi är alla uppbyggda av diverse mineral och byggstenar man återfinner i naturen. Faktum är att den enklaste förklaringen till att det är så är att vi en gång skapades i jorden, av jord. Den kända bibliska tesen “Av jord är du kommen…” förklarar dessa grundläggande sammanhang som människan har med mineraler som man återfinner i naturen.

Utan de livsviktiga mineralerna bryts cellerna i kroppen ned. Har vi till exempel brist på kalcium så bryts skelettet ned vilket ofta är förklaringen till de typer av förslitningsskador man drabbas av och som framförallt är ett vanligt problem hos äldre människor. Benskörhet är ett resultat av låga kalcium-nivåer i den mänskliga kroppen.

Näringskedjans betydelse för hälsan

För att få i oss av de livsviktiga mineralerna så behöver vi äta kost som innehåller den typ av näring och mineral som en väl fungerande kropp är så beroende av. Genom födan får vi i oss koppar, magnesium, kalcium och andra mineraler. Bristande näringsintag resulterar i sjunkande nivåer av livsviktiga mineraler med till exempel försämrat immunförsvar, åldrande och försämrad allmänhälsa som resultat.

Människan är inte fristående från naturens organismer utan är en del av naturen och en väl fungerande kropp och psyke förutsätter att vi förser oss med de näringsämnen och mineraler vi behöver.

Försämrad matkvalitet

Med den moderna livsstilen följer ett utarmande av jorden och till följd av detta sjunkande näringsinnehåll i vår föda. Detta beror på att man besprutar våra grödor för att få en snabbare produktion och färre skördar som slår fel. Till följd av besprutning och tillförseln av kemikalier så utarmas våra jordar och halterna av naturligt mineral är ofta lågt. Kroppens förmåga att tillgodogöra sig näringsämnen och mineral försämras också med åren.