Här hittar du information om vilka typer av vitaminer och mineraler du behöver för att få ditt dagliga näringsbehov tillgodosett. Den enklaste vägen att tillgodose sitt näringsbehov är att äta en varierad kost av god kvalitet. Med god kvalitet menas till exempel grödor, frukter och grönsaker som växt fram ur god jordmån. I dagens samhälle framställer man det mesta på industriell väg, det gäller även grödor, frukter, rotfrukter och liknande och med ordet “industriellt” menas i det sammanhanget att jordmånen utarmats på näringsinnehåll under tiden som man snabbat på produktionen vilket innebär att kvaliteten på näringsinnehållet minskat. Man kan då bli tvungen att komplettera med kosttillskott för att få sitt dagliga behov av vitaminer och mineraler. Sidan är tänkt att ge råd och vägledning kring dessa frågor.

Näringsbehovet varierar från person till person. Till exempel är behovet av vitaminer och mineraler högre hos idrottsutövare än personer med en mindre fysiskt krävande livsstil. Genom artiklarnas innehåll ska man kunna avgöra hur det individuella behovet ser ut. Sidans innehåll ska vara en vägledning för att var och en ska kunna avgöra vilken typ av mat eller kosttillskott som kan vara lämplig för de egna behoven.

Kontentan av sidans innehåll är dock att en rikt varierad kost av hög kvalitet är den säkraste vägen till en sund livsstil. Här konstateras dock att välfärdens baksida är sjunkande kvalitet på maten, ökat intag av snabbmat och att man i de fall man vill få sitt näringsbehov tillfredsställt genom maten – kan behöva ändra livsstil och göra andra val i matvarubutiken. Ett av sidans budskap är också att kosttillskott inte ska ersätta en varierad och sund kosthållning utan ses som ett komplement. Dock avråds från att laborera med kosttillskott utan grundläggande kunskaper då okunskap kan leda till att kosttillskotten skapar nya obalanser i kroppen. Sidan är tänkt att ge de grundläggande kunskaperna angående näringslära.